Terug
Formulier oud-Vossiaan

Ook bij het opgeven van een enkele wijziging, s.v.p. alle eerder verstrekte gegevens weer invullen, in verband met de geautomatiseerde verwerking.

Dit formulier is alleen maar voor de administratie van De Oude Vos. Hiermee meldt u zich dus NIET aan voor de Lustrumreünie op 17-12-2011, of voor andere activiteiten / evenementen.

Klik op "Gegevens verzenden" (onderaan de pagina), als u klaar bent met het invullen van het formulier.
Klik op "Gegevens wissen" (onderaan de pagina) om de velden in het formulier te wissen, als u ze opnieuw wilt invullen.

Voornaam (op school)			  : 
Voorvoegsel(s) (zoals: de, van den)	  :  Voorvoegsel(s) niet afkorten s.v.p.
Achternaam (op school, zonder voorvoegsels) : 
Titulatuur				  : 

 - Indien uw naam thans anders luidt
 - Volledige naam		:  Inclusief voornaam en voorvoegsel(s)

Straatnaam (zonder huisnummer)	: 
Huisnummer (zonder toevoeging)	:  
Toevoeging bij huisnummer	:  (zoals: hs, '', of 3hg)
Postcode			:  FORMAT voor Nederland: 4321 AB (met spatie)
Woonplaats			: 
Land (indien niet Nederland)	: 
Telefoon privé (max. 1 nummer)	:  FORMAT: 020-1234567 (streepje is cruciaal, geen spaties)
Telefoon mobiel (max. 1 nummer)	:  FORMAT: 06-98765432 (streepje is cruciaal, geen spaties)
Telefoon werk (max. 1 nummer)	:  FORMAT: 020-1234567 (streepje is cruciaal, geen spaties)
E-mail adres (max. 1 adres)	: 
Jaar van aankomst op Vossius	: FORMAT: jjjj
Jaar van vertrek van Vossius	: FORMAT: jjjj
Geboortedatum (zonder letters)	:  FORMAT: dd-mm-jjjj (geen spaties) 
Studie/opleiding		: 
(Voormalig) Beroep		: 
Eindexamen : ja nee
Geslacht : man vrouw