Terug

Adressenbestand van oud-leerlingen

De stichting De Oude Vos is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens als beheerster van een adressenbestand van oud-Vossianen onder nummer P-0016622. Momenteel beschikken we van bijna 3900 oud-leerlingen over een e-mail adres, dan wel een postadres.

Voor het formulier om uw (gewijzigde) adres aan te melden, zie hieronder.

Gegevensbeleid

De Oude Vos geeft via deze website geen toegang tot het bestand met adresgegevens. De Oude Vos zal ook geen adressen van oud-leerlingen verstrekken, zonder vooraf de toestemming te hebben gekregen van degenen van wie die adressen zijn.

Het is wel mogelijk voor oud-leerlingen die donateur van De Oude Vos zijn, om via onze secretaris (zie de Contact pagina) aan te vragen dat hun eigen e-mail adres of postadres wordt doorgegeven aan een andere oud-leerling, waarbij die laatste dan gevraagd wordt om contact op te nemen met de aanvrager.

Als u wilt nagaan of we adresgegevens van een oud-leerling hebben en zo ja, wat voor soort adresgegevens, klik dan hier.

Als u wilt nagaan welke schooljaren geregistreerd staan voor oud-leerlingen tot en met 2001, klik dan hier. Daar vindt u gegevens zoals ze staan in het jubileumboek dat bij het lustrum in 2002 is uitgegeven (ISBN: 90-9015507-04). Die gegevens zijn niet compleet en helaas staan er nogal wat fouten in, omdat de administratie in het verleden door branden en bluswater schade heeft opgelopen en sommige leerlingenkaarten niet meer helemaal te ontcijferen waren of ontbraken. Als u ons kunt helpen met correcties, ontvangen we die graag via onze secretaris (zie de Contact pagina).

Aanmelden van uw adres en andere gegevens

Van de oud-Vossianen die zich nog niet aangemeld hebben bij De Oude Vos, ontvangen wij graag het e-mail adres en andere gegevens.

NB: Alleen aan de oud-leerlingen van wie wij een e-mail adres hebben, kan onze Nieuwsbrief worden toegestuurd.

Door hier te klikken, kunt u een formulier invullen om uw adres en andere gegevens aan ons te melden. 

U kunt het formulier ook gebruiken om wijzigingen in uw gegevens door te geven. Ook bij het doorgeven van een kleine wijziging naast de gewijzigde gegevens s.v.p. alle eerder verstrekte informatie opnieuw invullen. Dat is nodig, in verband met de geautomatiseerde verwerking. Om te voorkomen dat vreemden zich opgeven als oud-Vossiaan, vragen we om tevens uw geboortedatum op te geven.

We vragen ook om uw verdere studie / opleiding en uw (voormalige) beroep op te geven, omdat De Oude Vos en ook de school ge´nteresseerd zijn in de verdere loopbaan van de oud-leerlingen en omdat De Oude Vos en de school eventueel een beroep op uw expertise zouden willen doen. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van een presentatie op de jaarlijkse Vossius Themadag voor andere oud-leerlingen, over uw (voormalige) werk / beroep, respectievelijk het geven van een 'gastles' voor de huidige leerlingen. Als u daarvoor beschikbaar bent, geef dat dan s.v.p op via onze co÷rdinator (zie de Contact pagina), onder vermelding van uw vakgebied.