Terug

Adresgegevens

Van meer dan 1150 oud-leerlingen hebben we een e-mail adres en van bijna 2700 oud-leerlingen hebben we alleen een postadres.

Van meer dan 120 oud-leerlingen is ons bekend, dat ze zijn overleden.

Van ruim 2800 oud-leerlingen hebben we geen contactgegevens.

Aanvullingen en/of correcties zijn altijd welkom bij secretaris@oudevos.nl.

 

Opmerkingen

-   Het kan zijn, dat uw contactgegevens nog niet bij ons bekend zijn. Zie verder bij #.     

-   Het kan zijn, dat uw naam meer dan eens voorkomt, omdat we niet weten welk postadres of e-mail adres het juiste is. Zie verder bij #.

-   Onze Nieuwsbrief kan alleen worden toegestuurd aan degenen van wie het e-mail adres bij De Oude Vos bekend is. Als bij uw naam in de lijst een E staat, maar u ontvangt geen Nieuwsbrieven, dan hebben we niet het juiste e-mail adres van u. Zie verder bij #.

-   Het kan zijn, dat u meer dan eens in de lijst voorkomt, omdat u ooit geregistreerd bent onder verschillend gespelde namen. Bedenk daarbij, dat uw naam op heel verschillende plaatsen in de lijst kan voorkomen. Zo zal denOever onder de D gerangschikt zijn, maar den Oever onder de O. Zie verder bij #.

-   Het kan zijn, dat u alleen voorkomt onder uw huidige naam, terwijl u op school onder een andere naam bekend was. Zie verder bij #.

-   Het kan zijn, dat u alleen met uw initialen bij ons bekend bent, terwijl we graag uw voornaam kennen zoals die op school bekend was. Zie verder bij #.

-   Het kan zijn dat uw naam nog niet voorkomt op de lijst. Zie verder bij #.

#  Vul in al deze gevallen s.v.p. uw gegevens in op het formulier op deze website. Ook in het geval van een kleine wijziging, behalve de gewijzigde gegevens ook alle andere gegevens die eerder verstrekt werden s.v.p. opnieuw invullen. Dat is nodig in verband met de geautomatiseerde verwerking van het formulier.

>  Het kan zijn, dat u een oud-leerling kent die niet op de lijst voorkomt. Spoor die dan s.v.p. aan om het formulier op deze website in te vullen.

>  Het kan zijn, dat u iemand op de lijst ziet staan waarvan u weet dat die is overleden, terwijl dat nog niet als zodanig is aangegeven. Stuur dan s.v.p. een bericht (zo mogelijk met jaar van overlijden) aan onze secretaris (zie Contact pagina).